Serveis

Serveis
Fabricació i Taller

Disposem d’un taller amb una superfície de 2.500 m2, especialitzat en treballs de caldereria i estructures metàl·liques.

Els nostres serveis treballen les següents àrees d’actuació: