Medis

Instal·lacions

Un taller al servei dels clients amb la maquinària necessària per a fer treballs de caldereria lleugera i semipesada.
2.500 m2 construïts i 8.000 m2 de pati.
4 Ponts grua fins a 6 Tn.
2 Plegadores 3.000 x 10 mm.
1 Màquina de tall per plasma.
1 Màquina de control numèric d’oxitall.
2 Cilindres corbadors 3.000 x 20 mm.
1 Cisalla 3.000 x 16 mm.
1 Serra cinta.
2 Estacions viradores 40 Tn.
Màquina de tall amb control numèric amb cremallera.
1 Trepant de columna.
Màquines de tall pneumàtiques.
Premsa 300 Tn.
Màquines d’arc submergit.
Màquines d’arc polsat.
Màquines de plasma.
Màquines de fil tubular.
27 Equips de soldadura.
Biselladors per canonada de pressió.
Arc submergit amb carro mòbil per obres.
Gats hidràulics de gran tonatge.

1- Equip Humà

Un equip humà integrat i estable amb una sòlida experiència i formació en projectes de muntatge i manteniment amb els següents perfils:

2- Vehicles

Disposem de 7 vehicles dedicats al servei dels nostres clients.

3- Assegurament d'Operacions